Basisonderwijs

Huiswerk op de basisschool

Zit uw kind zit in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Dan kondigt de stap naar het voortgezet onderwijs zich al aan! Wij willen voor onze kinderen alle kansen voor de toekomst. Een opleiding is daarvoor van groot belang. In het tegenwoordige onderwijs is het vermogen om zelfstandig te werken een belangrijke basisvoorwaarde geworden.


Huiswerk, ook uw zorg?

Op de basisschool begint het maken en leren van huiswerk al. Uw kind moet een boekverslag maken, een spreekbeurt voorbereiden of topografie leren. Niet alle kinderen hebben thuis de gelegenheid om rustig hun huiswerk te maken. Daarnaast kunnen ook niet alle ouders kunnen hun kind optimaal begeleiden bij het huiswerk, vooral als beide ouders een drukke baan hebben.


Hoe kan Cognovi uw kind dat op de basisschool zit helpen?

Heeft uw kind moeite met rekenen of taal? Of vindt hij/zij het moeilijk om huiswerk te leren of goed in te plannen? Bij Cognovi wordt uw kind onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerde RT leerkracht geholpen met 'leren leren' en zullen er extra rekenen- en taaloefeningen gedaan worden, zodat uw kind met goede basiskennis de stap naar de middelbare school kan maken.