Wie is Cognovi?

DirecteurVanuit haar liefde voor onderwijs richtte Anita de Groot in 2001 Cognovi op.

''Al sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door lerende kinderen. Al jong begeleidde ik kinderen in jeugdclubs. Zo lag het voor de hand dat ik na mijn Atheneum opleiding koos voor het docentenberoep. Naast mijn lesgevende taak heb ik mij onder andere geschoold in managementvaardigheden en leerproblematieken.

Gedurende mijn jaren in de onderwijspraktijk (middelbare school) raakte ik steeds meer doordrongen van het belang van goede begeleiding voor jonge mensen. Mijn ervaring is dat leerlingen die minder presteren dan verwacht mag worden, vrijwel altijd behoefte hebben aan extra aandacht. Aandacht voor het plannen van huiswerk, het organiseren en uitvoeren hiervan en vooral aandacht voor hun persoon: hun beleving van school en hun problemen ermee.

In de moderne scholen met de vele onderwijskundige veranderingen wordt het steeds moeilijker om deze extra tijd en aandacht te geven. Dit was voor mij het signaal om Cognovi te starten; een instituut waarbinnen de aandacht voor de leerling centraal staat. In de loop der jaren heb ik een aantal onderwijsprofessionals om mij heen verzameld, die mijn passie delen. Omdat ze diverse achtergronden hebben heeft Cognovi veel inhoudelijke expertise op gebieden als wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en Nederlands.

Ik vind het fantastisch om te zien dat leerlingen die problemen hebben met school en huiswerk, zichzelf en hun schoolwerk leren aanpakken waardoor hun resultaten (soms spectaculair) kunnen verbeteren en ze met meer zelfvertrouwen hun schoolloopbaan voortzetten.''

- Anita E. de Groot
Directeur Cognovi