Ervaringen Testcentrum

Welke vervolgopleiding past het best bij uw kind? Waar liggen zijn/haar sterktes en zwaktes? Hieronder leest u een aantal ervaringsverhalen over leerlingen die getest werden bij Cognovi Testcentrum.

Pieter

Pieter zat in 5 HAVO en het was zijn grote droom om piloot te worden bij de Koninklijke Luchtmacht. Zijn ouders hadden echter twijfels: Pieter was asmatisch en had soms last van zijn aandachtstoornis.

Testen

We maakten een afspraak om Pieter te testen bij Cognovi Testcentrum. Ik nam een intelligentietest af, enige persoonlijkheidstesten en een studie- en beroepskeuzetest. De testen wezen uit dat Pieter redelijk intelligent is en aanleg heeft voor techniek. Tijdens het testen vertelde hij over zijn profielwerkstuk dat over robotica ging. Hij vertelde ook dat zijn interesse voor vliegen vooral voortkwam uit zijn fascinatie voor techniek.

Ik informeerde voor hem bij de Koninklijke Luchtmacht. De boodschap werd al snel duidelijk: afhankelijkheid van medicijnen voor astma leidt helaas tot afkeuring, aangezien alleen de allerbesten zouden worden aangenomen. Vliegen zou dus niet lukken.

Hoe verder?

Op grond van alle gegevens heb ik Pieter geadviseerd om een technische HBO opleiding te volgen in de richting van aeronatica. Pieter kwam meteen enthousiast terug van de open dag; het was precies waar hij van had gedroomd! Pieter is inmiddels begonnen en heeft het geweldig naar zijn zin. 

Noot: om privacyredenen is de naam Pieter gefingeerd.

--

Floor

Floor zat in 2 VWO. Haar resultaten waren laag; vier stevige onvoldoendes en Floor stond op doubleren. Zij had het op de basisschool echter altijd goed gedaan. Zij haalde goede cijfers, scoorde uitstekende resultaten op de entree- en CITOtoets en was een vrolijk kind zonder problemen. Maar nu vroegen haar ouders zich af of overstappen naar de HAVO misschien niet verstandiger zou zijn.

Testen

We maakten een afspraak om Floor te testen. Ik nam bij haar een intelligentietest af, enkele persoonlijkheidstesten en een studie- en beroepskeuzetest. De testen wezen uit dat Floor hoog intelligent is, maar weinig motivatie en daarnaast een negatief zelfbeeld heeft.

Het plaatje was al snel duidelijk: Floor is zo intelligent dat zij op de basisschool nooit heeft hoven werken en ook nooit is uitgedaagd. Haar hoge begaafdheid was door niemand gesignaleerd. Op de basisschol ging het nog goed, maar al in de brugklas tekenden de problemen zich af. Floor had niet zoals haar leeftijdsgenoten geleerd om te werken. 

Hoe verder?

Hoog intelligente mensen hebben meer uitdagingen nodig dan anderen, zij doen het goed op structuur, persoonlijke begeleiding en motivatie. Floor is enige tijd geleden begonnen met begeleiding bij Cognovi. Werken voor school is voor haar nieuw en lastig, maar nu zij weet waar het aan schort, pakt zij haar taken goed op! Sinds kort beginnen er betere cijfers te komen. Floor is weer opgewekt en de sfeer in huis is stukken verbeterd.

 Noot: om privacyredenen is de naam Floor gefingeerd.

 --

Maarten

Maarten zat in 6 VWO. Zijn cijfers waren best goed en hij 'gaat lekker'. Maar hij na zijn VWO wilde gaan doen? Hij wist het niet en voelde zich daar erg onzeker door. Eigenlijk scoorde hij op de meeste vakken wel goed en omdat hij ook een brede belangstelling had, was een goede keuze maken lastig.

Testen

Ik legde Maarten behalve een capaciteitentest en een beroepskeuzetest ook een aantal persoonlijkheidstesten voor. 

Uitkomst

Het werd al snel duidelijk: Maarten had duidelijk meer aanleg voor technische zaken en informatica dan voor talen. Ook gingen zijn interesses veel meer uit naar een technische opleiding. Uit de persoonlijkheidstesten kwam bovendien naar voren dat Maarten niet erg 'outgoing' is en liever niet op de voorgrond treedt. Samen vonden we een technische universiteit, die precies aanbood waar Maarten naar op zoek was. Inmiddels heeft hij daar een open dag bezocht en zich ingeschreven. Het was voor hem een hele opluchting dat hij eindelijk wist wat hij na zijn eindexamen wilde gaan doen!

Noot: om privacyredenen is de naam Maarten gefingeerd.