Hoe selecteer ik een huiswerkinstituut?

Omdat iedereen in Nederland een huiswerkinstituut mag beginnen, is de keuze groot. U zoekt uiteraard het beste instituut voor uw kind. Dus hoe neemt u nu een beslissing? De volgende checklist kan u hierbij helpen. Een goed instituut heeft op de volgende vragen afdoende antwoorden.

Achtergrond

• Hoe lang bestaat uw instituut al?

• Wat is uw opleiding/ervaring?

Begeleiding

• Wie verzorgt in uw instituut de begeleiding? Is dat onderwijspersoneel? Zijn het docenten uit het middelbaar onderwijs?

• Wordt mijn kind ook inhoudelijk begeleid? Kan hij/zij met vragen over de stof bij u terecht?

• Verzorgt u ook bijlessen? Tot welk niveau? Worden die lessen gegeven door ervaren docenten?

• Hoe motiveert u leerlingen?

• Wordt de geleerde stof overhoord?

• Wordt het gemaakte werk gecontroleerd?

• Heeft mijn kind bij u een vaste plek?

• Hebben alle docenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

• Bent u aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleiding Instituten? Zo niet, welke externe partij ziet toe op uw werkzaamheden en organisatie?

Contact

• Hoe vaak legt u contact met mij als ouder en welke informatie mag ik van u verwachten?

• Onderhoudt u contacten met de school?

• Als mijn kind bij u verzuimt, wanneer en hoe hoor ik dat?

AVG wetgeving

• Voldoet het instituut aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens daaraan stalt?

• Heeft het instituut een privacy reglement?