Introductie

Herkent u dit?
U komt thuis van uw werk en uw kinderen kijken naar de televisie of zitten achter de computer. Aan hun huiswerk moeten ze nog beginnen. Uw kinderen hebben er geen zin in en zien er waarschijnlijk als een berg tegenop. Als ze zouden leren hoe je het huiswerk goed kunt plannen en met de juiste studievaardigheden accuraat en snel kunt doen, zouden ze ontdekken dat huiswerk doen best wel meevalt.
Heeft uw kind problemen met huiswerk? Kan uw kind de eisen van de middelbare school moeilijk aan of dreigt uw kind het overzicht in de grote scholen van tegenwoordig te verliezen?
Cognovi kan een oplossing bieden.

Huiswerk: ook uw zorg!
Wij willen voor onze kinderen alle kansen voor de toekomst, een goede opleiding is daarvoor van groot belang. Vandaag de dag is het vermogen om zelfstandig te werken een belangrijke basisvoorwaarde voor succes op school geworden. Vooral bij het maken en leren van huiswerk levert dat voor een aantal leerlingen problemen op.
Als de rapportcijfers zorgwekkend zijn is het vaak te laat om zelfstandig het tij te keren. Soms hebben de kinderen thuis niet de gelegenheid om rustig hun huiswerk te maken of worden zij afgeleid door de smartphone. 
Cognovi kan dan de juiste zorg in een prettige omgeving bieden
.

Een andere kijk op huiswerk

Voor veel ouders is het een prettige gedachte dat hun kind met ervaren begeleiding op een rustige en veilige plek huiswerk leert maken. Voor veel leerlingen is het plezierig om met goede begeleiding hun werk te doen en op een positieve manier feedback te krijgen. Als ze naar huis gaan is hun werk meestal af.


Wat betekent Cognovi?

Cognovi komt uit het Latijn en betekent "ik heb leren kennen", dus "ik weet". Deze opvallende en zeer toepasselijke naam is gekozen omdat onze missie verwoordt: leerlingen helpen met het leren kennen van de huiswerkstof. Het logo van Cognovi is een uil; het symbool van de wijsheid.


ADHD en andere stoornissen
Bij Cognovi hebben wij ervaring met leerlingen met ADHD en weten wij hoe zij het best geholpen kunnen worden. Ook leerlingen met PDD-NOS, NLD en dyslexie worden bij ons aangemeld. Veel onderzoek wijst uit dat deze leerlingen baat hebben bij externe structuur. Dit is precies wat we bij Cognovi aanbieden. 

Het doel is om onze leerlingen binnen afzienbare tijd weer thuis hun huiswerk zelfstandig te laten doen.