0251 - 652 202 info@cognovi.nl

cognovi

Privacy Statement

Referte:
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Wet bescherming persoonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018.

Artikel 1
Gerechtvaardigd belang.
COGNOVI slaat gegevens op ten behoeve van de bedrijfsvoering. Dat doen wij om de leerling en/of de ouders/voogd te kunnen bereiken ingeval van het versturen van berichten of overleg over de vorderingen van een leerling. De verordening omschrijft dit als gerechtvaardigd belang.

Artikel 2
Gegevensdragers
De bedoelde gegevens worden vastgelegd in een beveiligd computersysteem en hard copy op de werkplek. De gegevens staan niet online en er wordt uitsluitend intern gebruik van gemaakt. Onder geen voorwaarde worden deze gegevens verspreid of gedeeld met externen.

Artikel 3
Welke gegevens slaan wij op?
Wij slaan op: Naam ouders, naam leerling, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), geboortedatum van de leerling en een verslag van het intakegesprek. Ten behoeve van betalingen slaan wij ook uw banknummer (IBAN) op.

Artikel 4
Wie heeft inzage in uw gegevens?
Alleen de directie van Cognovi en de docenten hebben inzage in uw gegevens, uitsluitend op “need to know” basis.

Artikel 5
Bewaartermijn
Cognovi bewaart de gegevens gedurende een periode van 5 jaar na vertrek van de leerling.

Artikel 6
Uw rechten
U heeft het recht om de opgeslagen gegevens in te zien, te doen corrigeren, te laten verwijderen of bezwaar aan te tekenen bij de toezichthouder (De AP). U heeft te allen tijde het “recht op vergetelheid”.

Artikel 7
Verklaring bekendheid
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacy reglement en verklaart u zich ermee akkoord.